ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Address and Phone numbers of Registrar Offices

Address and Phone numbers of Registrar Offices in Thiruvananthapuram / Trivandrum District Under Registration Department, Govt of Kerala

District Registrar General Office Thiruvananthapuram
Address: Transport Bhavan, Fort P.O Thiruvananthapuram -695023
Phone: 0471-2471868

District Registrar Audit Office, Thiruvananthapuram
Address: Transport Bhavan,  Fort P.O, Thiruvananthapuram -695024
Phone: 0471-2471869

Sub Registrar Office, Amaravila
Address: Amaravila P.O, Trivandrum -695122
Phone: 0471-2234399

Sub Registrar Office, Aryanadu
Address: Near Post Office, Aryanad P.O, Thiruvananthapuram,
Phone: 0472-2851940

Sub Registrar Office, Attingal
Address: Kacherry Junction, Attingal P.O, Thiruvananthapuram-695101
Phone: 0470-2623320

Sub registrar Office, Balaramapuram
Address: Thenpamuttam, Balaramapuram P.O, Trivandrum.
Phone: 0471-2403022

Sub Registrar Office, Challai
Address: Near Killippalam Bridge, Karamana P.O, Thiruvananthapuram
Phone: 0471-2345473

Sub Registrar Office, Chirayinkeezhu
Address: Chirayinkil.P.O., Trivandrum 695304
Phone: 0470-2645060

Sub Registrar Office, Kadakkavoor
Address:: Near Kadakkavoor Railway Station, Kadakkavoor P.O,
Thiruvananthapuram.- 695306
Phone: 0470-2658570

Sub Registrar Office, Kallara
Address: Kallara, Trivandrum-695608
Phone: 0472-2860140

Sub Registrar Office, Kanjiramkulam
Address: Kanjiramkulam P.O, Thiruvananthapuram – 695524
Phone: 0471-2264143

Sub Registrar Office, Kanyakulangara
Address: Kanyakulangara, Vembayam P.O. Trivandrum-695615
Phone:

Sub Registrar Office, Karakulam
Address: Azhikkode, Chekkakonam.P.O., Thiruvananthapuram-695564
Phone: 0472-2886289

Sub Registrar Office, Kattakkada
Address: Kattakkada P.O., Trivandrum – 695572
Phone: 0471-2292484

Sub Registrar Office Kavalayoor
Address: Near Panchayath Office, Kulamuttam P.O
Thiruvananthapuram-695114
Phone: 0470-2687222

Sub Registrar Office, Kazhakkuttam
Address: Kazhakkuttam .P.O,
Trivandrum-695582
Phone:0471-2413236

Sub Registrar Office, Kilimanoor
Address: RRV HSS Jn, Kilimanoor.P.O.,
Thiruvananthapuram-695609
Phone: 0470-2670085

Sub Registrar Office, Kulathur
Address: Nalloorvattam, Plamoottikkada.P.O,
Kulathur, Trivandrum.
Phone: 0471-2218567

Sub Registrar Office, Kunnathukal
Address: Karattonam P.O.,
Thiruvananthapuram-695504
Phone: 0471-2251302

Sub Registrar Office, Malayinkeezhu
Address: Malayinkeezhu P.O,
Trivandrum-695591
Phone: 0471-2285546

Sub Registrar Office, Murukkumpuzha
Address: Panoorthooppu, Murukkumpuzha P.O,
Thiruvananthapuram-695302
Phone: 0471-2420100

Sub Registrar Office, Nagaroor
Address: Altharamoodu,
Trivandrum-695102
Phone: 0470-2679300

Sub Registrar Office, Navaikulam
Address: Near Temple, Navaikulam P.O,
Thiruvananthauram-695603
Phone: 0470-2694080

Sub Registrar Office,  Nedumangad
Address: Civil Station, Nedumangad,
Trivandrum-695541
Phone: 0472-2803564

Sub Registrar Office, Nemom
Address: Nemom P.O,
Thiruvananthapuram-695020
Phone: 0471-2394242

Sub Registrar Office, Neyyattinkara
Address: Hospital Jn, Neyyattinkara P.O,
Trivandrum-695121
Phone: 0471-2225259

Sub Registrar Office, Ooruttambalam
Address:: Ooruttambalam.P.O,
Thiruvananthapuram-695571
Phone: 0471-2297949

Sub Registrar Office, Ooruttambalam
Address: Ooruttambalam P.O, Trivandrumn -695571
Phone: 0471-2297949

Sub Registrar Office, Ottasekharamangalam
Address: Poozhanadu P.O, Thiruvananthapuram-695125
Phone: 0471-2257505

Sub Registrar Office, Palode
Address: Palode-Pacha P.O, Trivandrum-695562
Phone: 0472-2842666

Sub Registrar Office, Parassala
Address: Parassala P.O, Thiruvananthapuram-695502
Phone: 0471-2203311

Sub Registrar Office, Pattom
Address: Muttada, Muttada P.O, Trivandrum-695025
Phone: 0471-2540870

Sub Registrar Office, Pattom
Address: Muttada, Muttada P.O, Thiruvananthapuram-695025
Phone: 0471-2540870

Sub Registrar Office, Perumkadavila
Address: Perumkadavila.P.O, Trivandrum-695124
Phone: 0471-2278230

Sub Registrar Office, Poovar
Address: Poovar P.O, Thiruvananthapuram-695525
Phone: 0471-2214077

Sub Registrar Office, Pothencode
Address: Pothencode P.O, Trivandrum-695584
Phone: 0471-2716322

Sub Registrar Office, Sasthamangalam
Address: Sasthamangalam P.O, Thiruvananthapuram-695010
Phone: 0471-2728969

Sub Registrar Office, Thiruvallam
Address: Thiruvallam P.O, Trivandrum-695027
Phone: 0471-2381018

Sub Registrar Office, Thiruvananthapuram Pri
Address: Transport Bhavan, Fort P.O,
Thiruvananthapuram-695023
Phone: 0471-2450425

Sub Registrar Office, Vamanapuram
Address: Vamanapuram P.O, Trivandrum-695606
Phone: 0472-2837171

Sub Registrar Office, Varkala
Address: Maithanam, Varkala P.O,
Thiruvananthapuram-695141
Phone-0470-2612372

Sub Registrar Office, Vellanad
Address: Near KSRTC Bus Stand, Vellanad P.O,
Trivandrum-695543
Phone: 0472-2884662

Sub Registrar Office, Vellarada
Address: Vellarada P.O,
Thiruvananthapuram-695505
Phone: 0471-2243700

Sub Registrar Office, Venganoor
Address: Venganoor P.O,
Trivandrum-695521
Phone: 0471-2487700

Sub Registrar Office, Vithura
Address: Vithura P.O,
Thiruvananthapuram-695551
Phone: 0472-2859444