നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Kadakkavur / Kadakkavoor / കടയ്ക്കാവൂര്‍Kadakkavur / Kadakkavoor, is a small town located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This developing commercial and residential area is situated about 32 km north from the capital city Thiruvananthapuram and 33 km south of Kollam. Kadakkavoor is surrounded Attingal (5 km) to the east, Anchuthengu (1.5 km) to the west, Vakkom (1 km) to the north and Chirayinkeezhu (4 km) to the south. This place is about 1 km from Nilakkamukku, about 2.5 km from Mananakku and about 7.5 km from Varkala.

The area covers a number of Shops, Banks, Commercial establishments Educational institutions, and Religious centers. The main landmarks are Kadakkavoor Railway Station, Kadakkavur Sub Treasury, Syndicate Bank-Kadakkavoor branch, State Bank of Travencore-Kadakkavur Branch, The South Indian Bank Ltd.-Kadakkavoor Branch, Kerala Gramin Bank-Kadakkavur Branch, IDBI Bank-Kadakkavoor Branch, Service Co-operative Bank, Kadakkavur Telephone Exchange, Kadakkavoor Police Station, Kadakkavur Sub Registrar Office, Kadakavoor K.S.E.B Office, Kadakkavoor Village Office, Kadakkavur Margin Free Market, Public Market, Post Office, Mission Hospital, Govt. Ayurvedadic Hospital, Apsala Ayurveda Hospital, R.R Dental Hospital, Metro Clinical Laboratory & ECG, Janaki Nursing Home, Akshaya Shopping Complex, Kalidasa Grandhasala, SSPB Higher Secondary School, S.N.V.Girls Higher Secondary School, Tolstoy Memorial Public School etc. Other landmarks are Sree Subramanya Swamy Temple (Thevaru Nada), Ayantavila Sree Mahalakshmi Temple, Oottuparambu Siva Temple, Ayyappan Kovil-Chekkalavilakom Junction, Kochuthitta Sree Bhadra Devi Temple, Ayyappan Temple-Overbridge, Mundavilakom Devi Temple, Kakkotu Sastha Temple, Mahanadan Temple, Krishnan Kovil (Vrindavanam Temple), Guruvihar etc.

Kaikkara the birth place of Mahakavi Kumaranasan, one of the famous triumvirate poets of Kerala, is nearby. Anchuthengu Fort, Anchuthengu Light House, Anchuthengu Parish St.Peter's Forane Church, Anchuthengu Holy Sprit Church (Mampally), Nedunganda Thuruthy Temple (Ponnumthuruth Sivaparvathi Vishnu Temple), Attingal Palace are other attractions near this town.

Regular buses are available for Attingal, Varkala, Chirayinkeezhu, Anchuthengu, Vakkom, Nilakkamukku, Mananakku, Anathalavattom, Kollampuzha, Kaikkara, Nedunganda, Plavazhikom, Vilabhagom, Vettur, Keezhattingal, Perumkulam, Palamkonam, Thoppichantha, Thottikkallu, Alamcodu, Thathampally, Muthalapozhi, PerumathuraVenjaramoodu etc. Kadakkavoor Railway Station is an important Railway Station between Thiruvananthapuram and Kollam. Trivandrum International Airport is the nearest Airport.Kadakkavoor Railway Station
Kadakkavoor Railway Station 

Kadakkavoor Railway Station - 1st Platform

Kadakkavoor Railway Station – 2nd Platform

Kadakkavoor Railway Station – 3rd Platform
Kadakkavoor Railway Station is under the Southern Railways. It is on the Thiruvananthapuram-Ernakulam rail route. The main train connections include Malabar Express, Kanyakumari-Bangalore Express (Island Express), Vanchinad Express, Venad Express, Guruvayoor-Chennai Egmore Express, Thiruvananthapuram-Kannur Express, Mumbai-Kanyakumari Express (Jayanti Janatha Express), Thiruvananthapuram-Kottayam Passenger, Thiruvananthapuram-Kollam Passenger, Madurai-Kollam Passenger etc. Main station to the south of Kadakavoor is Thiruvananthapuram Central Railway Station (32 km). Going north, Kollam Junction Railway Station (33 km ) is the main station next to Kadakkavur. The station is a major one often crowded and busy during morning and evening with commuters going to and from nearby cities mainly Thiruvananthapuram and Kollam. Nearby attractions are Anjuthengu Fort, Anjuthengu Light House, Anchuthengu Parish St.Peter's Forane Church, Anjuthengu Holy Spirit Church (Mampally), Guruvihar-Kadakkavoor, Kaikkara Kumaran Asan Smarakam, Nedunganda Thuruthy Temple (Ponnumthuruthu Sivaparvathi Vishnu Temple), Attingal Palace etc. Bus Stand is located near the Railway Station. Regular buses are available for Attingal, Varkala, Chirayinkeezhu, Anchuthengu, Vakkom, Nilakkamukku, Mananakku, Anathalavattom, Kollampuzha, Kaikkara, Nedunganda, Plavazhikom, Vilabhagom, Vettur, Keezhattingal, Perumkulam, Palamkonam, Thoppichantha, Thottikkallu, Alamcodu, Venjaramoodu etc. The nearest airport is Trivandrum International Airport.

Station Code: KVU

Kadakkavur Railway Station (Train time today)

Ayantavila Sree Mahalakshmi Temple, Kadakkavoor

Ayantavila Sree Mahalakshmi Temple is situated in Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station (Train time today)

Kochuthitta Sree Bhadra Devi Temple, Kadakkavoor
Kochuthitta Sree Bhadra Devi Temple is situated in Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station (Train time today)

Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada), Anchuthengu
Sree Njaaneswara Temple (Anjuthengu Puthennada) is situated in Anchuthengu / Anjengo near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. Another specialty of this temple that it is situated in between sea and lake. Gurudhevan consecrated Njaneswara here in 1915 march. The idle was so heavier that ten persons needed to lift. In earlier times the temple was controlled by Puthanveedu family. Now it is controlled by a committee elected from that region.The The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station (Train time today)
. 
Anchuthengu Parish St.Peter's Forane Church

Anchuthengu Parish St.Peter's Forane Church is situated in Anjuthengu near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala.
The St. Peter’s Church stands as the most colourful feather on the beautiful strip of land of Anchuthengu village. It was the 15th century Portuguese Missionaries who landed at the sea shore who began the active building of this lively Christian Community here. By the beginning of the 16th century, the first church was built.
The Portuguese and the Dutch established Anchuthengu as their business capital for Pepper exports to Europe. In 1684, with the permission of the Queen of Attingal, East India Company began to build their business establishments in Anchuthengu. The Anchuthengu Fort was completed in 1695. Poothura and Kayikara form its boundaries at the south and the west respectively. The Anchuthengu Lake and the Arabian Sea form the boundaries at the east and the west respectively. It covers a geographical area of 311.22 acres.
Anchuthengu was known as Anchingal but the pronounciation of the British changed it as Anjengo which the locals now call as Anchuthengu! There is also a history that says that there were five support stones for head-loads (Anchu thangu) for head-load workers as it was a commercial hub in the past.
The St. Joseph’s School run by the parish was built in 1893 by the Portuguese Missionaries. There are two substations in the parish such as Carmala Matha Church, Chembavu and St. Mary’s Church, Puthennada. There are many institutes in the parish territory such as Sacred Heart convent, St. Mary’s Convent, Sacred Heart Malayalam and English medium schools, Anchuthengu Panchayath Office, Post Office, many Fisheries Offices, and many other NGOs. There are more than 2500 families divided into 11 wards and subdivided into 68 BCC units to facilitate effective and active participation of everyone in the acitivities of the parish as one united family! St. Peter the Patron of Anchuthengu parish is an inspiration and blessing to everyone.
The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station (Train time today)

Holy Sprit Church (Mampally), Anchuthengu


Holy Sprit Church (Mampally) is situated in Anchuthengu near Kadakkavur of
Thiruvananthapuram District in Kerala. It is one of the ancient Churches in India. This famous historian ‘sho hammer’ pointed out that in AD 1568 St. Francis Xavier Constructed Church in Mampally which was dedicated to the Holy Spirit. The Parish priest Rev. Fr. E Wilfred put forward the idea of constructing a new church which was completed and inaugugurated on 13th August 1995. The nearest Airport is Trivandrum international Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.


Anchuthengu Juma Masjid

Anchuthengu Juma Masjid is situated in Anchuthengu near Kadakkavoor of Thiruvananthapuram District in Kerala. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavur Railway Station is the nearest Railway Station.

Kadakkavur Railway Station (Train time today)

Anchuthengu Fort

Ajuthengu Fort is a 16th century building located at Anchuthengu near Kadakkavoor in Thiruvananthapuram District of Kerala. Anjengo or Anchuthengu  fort was originally built by British in 1690. It was one of the powerful bastions of the British empire in Kerala. The construction works were completed in 1690. The fort was once used as the first signaling station for ships arriving from England to India. The remnants of a majestic fort and the graveyard which contains the mortal remains of the British men and their families can still be seen here. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kadakkavoor Railway Station is the nearest Railway Station.
Anchuthegu Fort and Light House
                             
Anchuthengu Fort
                                          
Muthalapozhi bridge

Anchuthengu Beach


Ponnumthuruthu Sivaparvathi Vishnu Temple
(Thuruthy Temple),  NedungandaPonnumthuruthu Sivaparvathi Vishnu Temple (Thuruthi Temple) is located in Ponnum Thuruthu Island at Nedunganda in Thiruvananthapuram District of Kerala. The Temple enshrines Lord Siva, Goddess Parvathi and Lord Mahavishnu are main Deities, Lord Ganapathy, Nagaraja, Nagayakshi are the other Deities worshipped in the temple complex. Sivaratri is a major festival celebrated at the Ponnumthuruthu Sivaparvathy Vishnu Temple at Ponnumthuruthu. Nedunganda is a village located in Anjuthengu Panchayath on Kadakkavoor – Varkala road. The nearest Airport is Trivandrum International Airport. The nearest Railway Stations are Kadakkavoor Railway Station (4 km) and Varkala Railway Station (5.2 km).

Kalari Devi Temple, Nedunganda
കളരി ശ്രീഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്രംKalari Devi Temple is located at Nedunganda in Thiruvananthapuram District of Kerala. The Temple enshrines Goddess Sree Bhadra Kali is main Deity. The nearest Airport is Trivandrum International Airport. The nearest Railway Stations are Kadakkavoor Railway Station (4 km) and Varkala Railway Station (5.2 km).