ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Muttada

Muttada is a thickly populated residential locale situated between Paruthipara and Ambalamukku in Thiruvananthapuram. Kowdiar is about 4 km south-east, while Peroorkada is 3 km north-east.
Government Medical College, Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and Technology, Regional Cancer Center (RCC), G G Hospital, Cosmopolitan Hospital and Chaithanya Eye Hospital and Research Institute (CEHRI) are some super specialty health centers lying within a 4 km radius.
Shopping facilities are available at Kesavadasapuram, Pattom and Ambalamukku.
Muttada is just 7 km from both Thiruvananthapuram Central Bus Station and Thiruvananthapuram Central Railway Station. Trivandrum International Airport is situated 8 km to the south-west.

Location of Muttada Junction (Satellite view) 
Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station