ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Cherunniyoor / Cherunniyur


Cherunniyoor / Cherunniyur is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. Cherunniyoor Junction is situated between Delavapuram and Velliyazhcha Kavu on Varkala – Palachira -  Cherunniyoor -  Kavalayoor – Mananakku - Attingal Road. The place is about 1.8 km from Palachira Junction,abour 3.4 km from Varkala Mithanam, about 4 km from Varkala Railway Station, about 6 km from Varkala Papanasam Beach, about 2.7 km from Kavalayoor Junction, about 4.1 km from Mananakku and about 7,1 km from Attingal. Main landmarks are State Bank of Travancore-Cherunniyoor Branch, Cherunniyoor Sastha Temple, V.R Hospital, Cherunniyoor G.H.S, Agriculture Office etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Varkala Sivagiri Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station
Location of Cherunniyoor (Satellite view)