ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kuttichal


Kuttichal is a rustic village in Thiruvananthapuram District of Kerala. It is in the outer skirts of Thiruvananthapuram city, hardly 24 km away from it. The place has several shops, offices, educational institutions and banks. Lourdes Matha College of Science and Technology is a premier institution here.
Vellanad Devi Temple, Ponmudi, Neyyar Dam (14 km) and Aruvikkara Dam (9 km) are nearby important tourist attractions.
Kuttichal can be accessed by local buses from Nedumangad, Vellanad, Kattakada and Aryanad. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves the village. Trivandrum International Airport is the nearest airport

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station
Satellite view of Kuttichal

Lourdes Matha College of Science and Technology
Lourdes Matha College of Science and Technology has a spacious campus of 25 acres at Kuttichal, hardly 24 km away from Thiruvananthapuram city. Affiliated to University of Kerala, the college offers engineering courses in the field of information technology, computer science, and electronics and communication.
The college has spacious class rooms, well equipped library, laboratories and computer labs. Hostel facilities for girl students are available within the college grounds

Satellite view of Lourdes Matha College of Science and Technology