ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kulathur

Kulathur is a small settelement in Thiruvananthapuram District, Kerala. It lies midway between Karamana and Kalady. The place is around 4 km from East Fort and 1 km from Karamana.
Kulathur is thickly populated and is one of the quitest residential areas in the city. Soman Nagar, Nedumkadu, Thaliyal, Konchiravila, Airanimuttom and Attukal are situated nearby.
Attukal Bhagavathy Temple, Konchiravila Devi Temple and Karamana Mahadeva Temple are nearby places of worship.
Kulathur is easily accessible by local buses from East Fort and Pappanamcode. Thiruvananthapuram Central Railway Station serves this area. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Online Train time in Thiruvananthapuram Central Railway Station