ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Parasuvaikkal / Parasuvaikal

Parasuvaikkal / Parasuvaikal is located  near Parassala  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Udiyankulangara  and  Parassala on Neyyattinkara – Kanyakumari Road. Parasuvaikkal is the very next village after parassala from Kerala - Tamil Nadu Border and its well connected to a number of major cities in Kerala by road and rail. Main landmarks are Parasuvaikkal major Sree Bhagavathy temple, CSI Parasuvaikal, Syndicate Bank Parasuvaikkal Branch, B.F.M. Residential English Medium school etc.  The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Dhanuvachapuram Railway Station is the nearest Railway Station.

Dhanuvachapuram Railway Station - Train time today 
Location of Parasuvaikkal / Parasuvaikal