നിക്ഷേപകർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം യു.ടി.ഐയിലൂടെ

യു.ടി.ഐ മ്യുച്ചൽ ഫണ്ടിലെ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ വില കൂടാൻ

സാധ്യതയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി

ലാഭം നേടാനുമുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ബന്ധപ്പെടുക.

Phone Number of Financial Advisor: 09645202339

UTI Mutual Fund, Trivandrum

Vandithadam

Vandithadam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Pachalloor and Poonkulam on Thiruvallam – Vellayani road. Vandithadam is around 1 km from Pachalloor, 1.3 km from Poonkulam 2 km from Vellayani Agriculture College and 2.2 km from Thiruvallam. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Thiruvananthapuram Central Railway Station - Train time today
Location of Vandithadam

Station Kadavu

Station Kadavu is located near Thumba in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Poundukadavu and Nehru Junction on Pettah – Chackai -  Veli - Perumathura road. . Main landmarks are Thumba Police Station, CISF Quarters etc  Station Kadavu is around 4.5 km from Kochuveli, 7.8 km from Chackai Roundabout Junction, 13 km from Perumathura, and 8.5 km from Pettah. It is about 400 m off the kazhakuttom – Chakkai NH Bypass Road and 600 m off the Sreekariyam - Kulathoor road. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kochuveli Railway Station is the nearest Railway Station.

Kochuveli Railway station - Train time today
Location of Station Kadavu

Vettinadu / Vettinad

Vettinadu / Vettinad is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Vattappara and Kanyakulangara on Kesavadasapuram – Kottarakkara Road. It lies on M C Road (Main Central Road) and is about 18 km north of city center. Main landmark is Ezhakkottukonam Thampuran Devi Temple. Vettinadu is around 2.7 km from Vembayam Junction, 3 km from Vattappara Junction,  6 km from Mannanthala, 9.5 km from Kesavadasapuram and 8 km from Venjaramoodu. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Irinchayam

Irinchayam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite residential area is situated between Thekkada and  Thannimoodu on Vembayam – Nedumangad Road. Irinchayam is around 3 km from Vembayam 5 km from Nedumangad and 8.2 km from Venjaramoodu. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Thiruvananthapuram Central Railway Station - Train time today
Location of Irinchayam

Edayar Island

Edayar Island is located  near Thiruvallam  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This beautiful island is situated at about 7 kms from the city en route to the international beach resort of Kovalam, the Edayar island is inhabited by just under 500 people. No concrete buildings, and absolutely no blaring of horns of vehicles - just pure salubrious fresh air and silence. The tea stalls, reminiscent of rural Kerala, dots the island. The island, spread over two square kilometres in length and a width of half-a-kilometre, is complete with a temple, "kavu" and church. The festivals at these places of worship can also be witnessed by the tourist. For the spiritually bend, the ancient Parasurama temple situated on the bank of Karamana river at Thiruvallom can be an attraction. Edayar is just a five minute walk from Thiruvallom near the Trivandrum-Kovalam bypass. Visitors can either ferry to the island or can opt to use the narrow iron bridge near Thiruvallom to walk into the island. 
It is about 500 m off the NH Bypass  and 5.5 km off the National Highway 47.. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Uchakkada

Uchakkada  is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Mukkola Junction and Mangalathukonam on Vizhinjam - Balaramapuram Road. Main landmarks are Coconut Research Station, Bank Of India Uchakkada Branch, Sree Narayana School, Bank Of India, Beena Raj Dental Clinic, Government Vocational Higher Secondary School etc. Uchakkada is around 4.7 km from Balaramapuram, 5 km from Vizhinjam, 5.7 km from Kovalam Beach, 7 km from Neyyattinkara and 13.5 km from Thampanoor, The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Balaramapuram Railway Station is the nearest Railway Station.

Parasuvaikkal / Parasuvaikal

Parasuvaikkal / Parasuvaikal is located  near Parassala  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Udiyankulangara  and  Parassala on Neyyattinkara – Kanyakumari Road. Parasuvaikkal is the very next village after parassala from Kerala - Tamil Nadu Border and its well connected to a number of major cities in Kerala by road and rail. Main landmarks are Parasuvaikkal major Sree Bhagavathy temple, CSI Parasuvaikal, Syndicate Bank Parasuvaikkal Branch, B.F.M. Residential English Medium school etc.  The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Dhanuvachapuram Railway Station is the nearest Railway Station.

Dhanuvachapuram Railway Station - Train time today 
Location of Parasuvaikkal / Parasuvaikal  

Kaduvayil / കടുവയില്‍

Kaduvayil is located  near Kallambalam  in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Chathampara Junction and  Manampoor Junction on Attingal – Kollam Road. National Highway 47 passes through this place. Main landmarks are Kaduvayil Juma Masjid (Kaduva Palli), Kaduvayil Devi Temple, Changattu Devi Temple, KTCT Auditorium, KTCT English Medium Higher Secondary School, KTCT Arabic College, KTCT College of Teacher Education etc. Kaduvayil is around 2 km from Kallambalam Junction, 3.7 km from Alamcode Junction and 6.5 km from Attingal. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Varkala Sivagiri Railway Station is the nearest Railway Station.

Varkala Sivagiri Railway Station (Train time today)
Location of Kaduvayil