ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Pulayanarkotta

Pulayanarkotta is located near Akkulam in Thiruvananthapuram District of Kerala. It lies on the way from Akkulam to Venpalavattom. Main landmarks are Pulayanarkotta T.B Hospital, Indian Institute of Diabetes, Air Force Hospital, St'Jude Church, Kendriya Vidyalaya Air Force School etc. It is about 1.2 km off the Kazhakkuttom - Kovalam NH bypass. Pulayanarkotta is around 500 m from Akkulam Junction, 1.5 km Venpalavattom NH Bypass Junction, 2.5 km from Ulloor junction, 3.5 km from Sreekariyam Junction, 1.5 km from Govt. Medical College Hospital and 1.8 km from Kumarapuram Junction, The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Kochuveli Railway Station is the nearest Railway Station.