ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Vadasserikonam

Vadasserikonam is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is  situated between Njekkad and Narikkallumukku on Kallambalam – Varkala Road. Vadasserikonam Junction is around 4 km from Kallambalam Junction, 4.5 km from Varkala, 1.2 km from Njekkad Junction, 1.2 km from Narikkallumukku, 2.5 km from Ottoor, 3.5 km from Manamboor and 2.5 km from Cherunniyoor Junction. Main landmarks are Vadasserikonam Devi Temple,  Vadasserikonam Juma Masjid, Indian Overseas Bank- Vadasserikonam Branch, Vadasserikonam post office, Cashew nut factory etc.  The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Varkala Sivagiri Railway Station is the nearest Railway Station.

Online Train time in Varkala Sivagiri Railway Station 
Location of Vadasserikonam (Satellite view)