ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Karathala

Karathala is located at Cherunniyoor Panchayath near Narikkallumukku in Thiruvananthapuram District of Kerala. This quite Village is situated between Achhumamukku  and  Thettikulam Junction on  Thadathil–Manamboor Road. Karathala is around 1 km  from Thettikulam 600 m from Achhumamukku, 1.6 km from Cherunniyoor, 3.4 km from Manamboor, 1.4 km from Thadathil Junction, 4.8 km from Thottikkallu Junction, 4 km from Varkala, 6 km from Kadakkavoor, 8 km from Attingal, 5 km from Kallambalam, 1.2 km from Vadasserikonam, 1.2 km from Narikkallumukku and 2 km from Palachira. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Varkala Sivagiri Railway Station is the nearest Railway Station.

Varkala Sivagiri Railway Station (Train time today)
Location of Karathala (Satellite view)