ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Pravachambalam

Pravachambalam is located near Nemom in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area situated between Nemom and Pallichal on Thampanoor – Neyyattinkara road. National Highway 47 passes through this place.  Pravachambalam is about 1.1 km from Nemom, about 1.2 km from Pallichal, about 7.8 km from Thampanoor, about 10 km from Neyyattinkara and about 4.5 km from Balaramapuram. The main landmarks are National Training College, Chitra Hospital. KSFE. State Bank of Travancore-Pravachambalam Branch etc. Regular buses are available for Thampanoor, Neyyattinkara, Nagercoil, Kanyakumari etc.. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Nemom Railway Station is the nearest Railway Station.


National Training College
 
Established in 1995, National Training College at Pravachambalam is a self financing unaided college run by the National Education Society, Chettikulangara. It is located in an area of 6 acre, about one and a half km from Pravachambalam junction. The college offers one year teacher education course leading to the B.Ed. degree. Each department has a separate library in addition to a general library. Physical Science and Natural Science laboratories are provided in the departments.