പണം സുരക്ഷിതമായി നിക്ഷേപിച്ചു ലാഭം നേടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Kanjiramkulam

Kanjiramkulam is a Village in Thiruvananthapuram District in Kerala. This residential area is located between Nellimoodu and Paraniyam Vazhimukku on Balaramapuram – Poovar  road. This place is about 5 km from Poovar, about 7.5 km from Vizhinjam about 7.5 km from Balaramapuram and about 6.5 km from Neyyattinkara. The main landmarks are Kanjiramkulam Government College, Kanjiramkulam All Saint's College, Kunjukrishnan Nadar Memorial Government Arts and Science College, Plavuninna Devi Temple, Sree Chidambaranatha Temple, Federal Bank-Kanjiramkulam Branch, State Bank of India-Kanjiramkulam Branch, Thiruvananthapuram District Co-operative Bank, Mount Carmel Residential School, Govt. Girls High School, P.K.S Higher Secondary School, Anupama Hospital etc. The nearest railheads are Neyyattinkara Railway Satation and Balaramapuram Railway Station. Airport close to Kanjiramkulam is Trivandrum International Airport. 

Location of Kanjiramkulam (Satellite view)

Kunjukrishnan Nadar Memorial Government Arts and Science College

Kunjukrishnan Nadar Memorial Government Arts and Science College, Kanjiramkulam, is located near the coastal area of Neyyattinkara. It was established in October 1982 and shifted to a new building in 1996. The college offers degree courses in Economics, Sociology, Mathematics, and Tax Procedures and Practices. There are 21 teaching staffs 24 non-teaching staffs. The Parent Teacher Association helps in the day-to-day functioning of the college. The old students association also takes interest in the development of the college.