ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Mutual Funds

Address and Phone numbers of Mutual Fund Offices in Thiruvananthapuram/Trivandrum District

UTI Mutual Fund,
1st Floor, Saran Chambers,
Vellayambalam,
Thiruvananthapuram / Trivandrum, Kerala
Phone: 0471-2723674
Investment Centre: 09645202339

Reliance Mutual Fund,
Floor No. 1, Utradam,
Opposite Sp Grand Days,
Panavila Junction,
Thiruvananthapuram - 695001.
Phone Nos: 0471-3248910, 3248911

SBI Mutual Fund,
T C 25/373 (9), Near Hotel Residency
Press Road, Thiruvananthapuram - 695001,
Phone Nos: 0471-4011590, 4011591

Tata Mutual Fund
Ground Floor, Sai Kripa, TC 1956/3,
Ganapthi Temple Road, Vazhuthacaud,
Trivandrum, Kerala-695014
Phone No:

HDFC Mutual Funds
Bhadra Towers,
Ground Floor,
Cotton Hill Road,
Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram - 695010
Phone No: 0471-3983731

Sundaram Mutual Fund
First Floor,
Bhava Sahib Commercial Complex,
Ambujavilasom Road,
Thiruvananthapuram-695001

Birla Sunlife Mutual Fund,
2nd Floor, Kailas Plaza,
Near Bajaj Alliance,
Pattom, Thiruvananthapuram-695004
Phone No: 0471-4017007