ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Dhanuvachapuram

Dhanuvachapuram is located in Thiruvananthapuram District of Kerala. This residential area is situated between Amaravila and Nediyamcode on Neyyattinkara - Amaravila - Kunnathukal - Karakonam Road. Dhanuvachapuram is about 2.7 km from Amaravila, about 4.7 km from Neyyattinkara, about 1.2 km from Udiyankulangara, about 22 km from Thampanoor, and about 6 km from Parassala. Main landmarks are Pdari Kulangara Sree Dharma Saastha Temple, Palavakulangara Mahadevar Temple (Padarikulangara Siva Temple),  Dhanuvachapuram SDA Church, Dhanalakshmi Bank-Dhanuvachapuram Branch, State Bank of Travancore- Dhanuvachapuram Branch, Velu Thampi Memorial NSS College (Official Website of VTM NSS College, Dhanuvachapuram,Phone- 0471-2232240), Govt. Industrial Training Institute (Official website of Industrial Training Institute, Dhanuvachapuram), NSS Higher Secondary School, NKM Govt. Higher Secondary School, Govt. Girls High School, Aiswarya Auditorium etc. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Dhanuvachapuram Railway Station is the nearest Railway Station.

Location of Dhanuvachapuram (Satellite view) 

Velu Thampi Memorial NSS College

Velu Thampi Memorial NSS College, started in 1964, is a first grade college situated at Dhanuvachapuram in Thiruvananthapuram District. It is equipped with all necessary infrastructures to meet the needs of the students. Affiliated to the University of Kerala, the college offers bachelor degrees in commerce, mathematics, physics, chemistry, botany, zoology, English, Malayalam, politics, economics and history. The post graduate courses include English, history and commerce. The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Dhanuvachapuram Railway Station is the nearest Railway Station.


Dhanuvachapuram Railway Station 
 
Dhanuvachapuram Railway Station is on the Thiruvananthapuram-Kanyakumari rail route. It is under the administrative control of the Southern Railways. Passenger trains connecting Thiruvananthapuram and Nagercoil run through this station. Amaravila Railway Station and Parashshala Railway Station are the nearest main stations. Thiruvananthapuram Central Railway Station is 23 km from here. Trivandrum International Airport is the nearest airport.

Station Code: DAVM