ശ്രദ്ധിക്കുക

UTI Mutual Fund-ലെ സ്കീമുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും പരമാവധി ലാഭം നേടുന്നതിനും ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. Tax കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ഇളവുകൾ ലഭിക്കുന്ന UTI Mutual Fund-ന്‍റെ Tax Saving Schemes, 58 വയസ്സ് മുതൽ ആകർഷകമായ പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന UTI - Retirement Benefit Pension Plan, കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ഉതകുന്ന UTI Childrens Career Plan, മാസം തോറും ഒരു നിശ്ചിത തുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്കു Credit ചെയ്യുന്ന UTI Monthly Income Plan തുടങ്ങി എല്ലാപേർക്കും വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച UTI Mutual Fund-ന്‍റെ സ്കീമുകളിൽ ചേരുന്നതിനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിളിക്കുക.

Phone Number: 09645202339 (Trivandrum)

Pulimoodu Junction

Pulimoodu Junction

General Post Office


Sree Kallamman Devi Temple


Pulimoodu Junction  is located near Statue Junction in Thiruvananthapuram District of Kerala. This major busy commercial area situated between Staute Junction and Ayurveda College Junction on East Fort- Palayam road.. This place is about 300 m from Statue junction, about 1.2 km from  Palayam,about 500 m from Ayurveda College Junction, about 800m from Over Bridge Junction, about 1.3 km from Thampanoor, and abour 1.5 km from East Fort. The main landmarks are General Post Office (GPO), Sree Kallamman Devi Temple, District Lottery Office, T.V.K Smarakom, Office of the General Manager-BSNL Mobile Services-Kerala, Service Co-operative Bank, Govt. Employees Co-operative Society, Institute of People Education etc.The nearest Airport is Trivandrum International Airport and Thiruvananthapuram Central Railway Station is the nearest Railway Station.

Location of Pulimoodu Junction (Satellite view)

Thiruvananthapuram General Post Office

General Post Office (GPO) is situated on MG road near Secretariat at Pulimood in Thiruvananthapuram. It is about 7 km from the Trivandrum International Airport and 2 km from the Thiruvananthapuram Central Railway Station. All modern facilities, including speed post service, are available.